Welkom    |   Algemene informatie   |   Dag indeling    |    Bijzonderheden    |    Inschrijving en kosten    |    Contact    |    Documenten   |   Foto's

Doelgroep

De peuteropvang is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar, voor 2 of meer dagdelen per week. De peuters spelen met leeftijdsgenootjes in een groep van maximaal  16 kinderen. Afhankelijk van de groepsgrootte werken 1, 2 of 3 gediplomeerde leidsters op de groep.

De doelstelling van de peuteropvang

Kinderen van 2 tot 4 jaar de gelegenheid geven om onder deskundige leiding met leeftijdsgenootjes te spelen op een manier, die bij hun ontwikkelingsfase past;
de motorische, emotionele, sociale, en creatieve ontwikkeling van kinderen stimuleren;
de zelfstandigheid bevorderen en kinderen laten (en leren) spelen zonder prestatiegericht bezig te zijn;
het scheppen van een veilige sfeer;
het onderhouden van goede contacten met ouders/verzorgers van de peuters;
een speelse voorbereiding op de basisschool.

Pedagogisch beleidsplan

Hoe wij werken op de peuteropvang en wat we willen bereiken staat beschreven in het pedagogisch beleidsplan (zie onder documenten op deze website).

4-ogen principe

Per 1 juli 2013 is het “vierogenprincipe” in werking getreden. Dit principe houdt in dat er altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Een beroepskracht mag nog steeds alleen op de groep staan (als het aantal kinderen dat toelaat), zolang er maar op elk moment een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kijken of te luisteren. Peuteropvang De Kabouters werkt volgens dit principe.

Het wennen van nieuwe kinderen

Kinderen, die voor het eerst naar de peuteropvang gaan, moeten allemaal wennen. Voor de een duurt de aanpassing langer dan voor de ander. Mogelijke oorzaken:

De leeftijd van het kind;
Is het kind al gewend enige tijd bij de moeder weg te zijn;
Is het andere kinderen gewend;
Komt het dikwijls in contact met volwassenen;
De aanleg van het kind.
Een kind geniet pas van de peuteropvang, als het zich vertrouwd en veilig voelt. De leidsters zullen uw kind hierin begeleiden. De leidsters werken op vaste dagdelen waardoor uw kind altijd een vertrouwd gezicht ziet. Een gewenningsperiode van 4 tot 6 weken is normaal. Per kind wordt samen met u gekeken wat de beste manier van afscheid nemen is. Vaak is het beter om niet te lang te blijven, maar om iets eerder terug te komen. U kunt afspreken met de leidsters om even te bellen hoe het gaat.

   Algemene informatie
Peuteropvang De Kabouters
update 30-11-2015