Welkom    |   Algemene informatie   |   Dag indeling    |    Bijzonderheden    |    Inschrijving en kosten    |    Contact    |    Documenten   |   Foto's

Wij zien graag gezonde traktaties als uw kind jarig is.

Jaarlijks zijn er enkele feesten die we niet ongemerkt voorbij laten gaan: Sinterklaas, Kerstontbijt, Voorleesontbijt, Pasen, Open Dag, Zomerfeesten en nog veel meer.

Geef uw kind liever geen speelgoed mee (een voorleesboek of cd-tje kan incidenteel wel, na overleg met de leidster). Wij zijn niet aansprakelijk voor het wegraken of beschadigen van meegebracht speelgoed en kleding. Een knuffelbeest mag, als uw kind daar echt behoefte aan heeft. Let er wel zelf op dat deze weer mee naar huis gaat!

Wanneer uw kind ziek is, verzoeken wij u vriendelijk om uw peuter thuis te houden: dit in verband met infectieoverdracht. Geeft u dit alstublieft telefonisch aan de leidster door. Bij voorkeur aan het begin van de ochtend of de middag.

Voor de oudercommissie zijn we op zoek naar ouders die ons adviseren over het beleid en de leidsters helpen bij het organiseren van activiteiten. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de leidsters. Binnen De Kabouters zijn we ook heel blij met de hulp van andere vrijwilligers.                                                                             

Als u niet tevreden bent over de organisatie van de peuteropvang, de omgang met uw kind of een andere klacht hebt, dan kunt u contact opnemen met onze leidsters. Mocht u geen bevredigende oplossing vinden voor het probleem dan kunt u een beroep doen op  https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl

Preventie

Het komt voor dat een peuter een achterstand heeft in zijn/haar ontwikkeling. Dit kan m.b.t. de motoriek, de spraak, de sociale ontwikkeling, de zelfredzaamheid of het spel. De leidster neemt hierover contact op met de ouders en eventueel met de wijkverpleegkundige van het consultatiebureau. Indien nodig (en gewenst) maken we gebruik van een V.V.E.-programma (Voorschoolse Vroegtijdige Educatie). In kleine groepjes of individueel wordt geprobeerd om achterstanden of te heffen of te verminderen. Wanneer uw kind in aanmerking komt voor het V.V.E. programma en u heeft een door de gemeente gesubsidieerde plaats, mag het een derde (en vierde) dagdeel gratis komen.

Alle peuters worden geobserveerd als ze 3 jaar zijn en nogmaals rond 3 jaar en 9 maanden. De leidster legt haar observatie schriftelijk vast in een overdrachtsformulier. Voordat uw kind de peuteropvang verlaat, nodigen wij u uit om het overdrachtsformulier door te nemen. Na uw ondertekening sturen we het formulier door naar de basisschool zodat zij  eventueel contact op kan nemen met de peuteropvang. Dit alles in het belang van een doorgaande lijn naar de basisschool.

   Bijzonderheden
Peuteropvang De Kabouters
update 30-11-2015