Welkom    |   Algemene informatie   |   Dag indeling    |    Bijzonderheden    |    Inschrijving en kosten    |    Contact    |    Documenten   |   Foto's

Peuteropvang De Kabouters (onderdeel van Kinderopvang Simba)
Choorstraat 45
2681 AP  Monster
Tel: 0174- 786000
Email: info@kdvsimba.nl / kabouters@kdvsimba.nl
Website www.peuteropvangdekabouters.nl / www.kvdsimba.nl

KvK nr.: 58997024
Rekeningnummer: NL29RABO0140162011
Registratienummer Landelijk Register Kinderopvang: 126924715

Voor informatie over inschrijving en kosten kunt u contact opnemen met het kantoor van Simba:  
0174-243104 / info@kdvsimba.nl
Voor meer informatie over dagopvang & BSO info@kvdsimba.nl   www.kdvsimba.nl


Wij zijn te vinden op Facebook 


Contact tussen ouders en leidsters

Het contact tussen de leidsters en ouders speelt een grote rol. Wij willen toch allemaal het beste voor het kind. We kunnen elkaar aanvullen om het kind bij bepaalde vaardigheden extra te stimuleren. De peuteropvang moet gezien worden als een verlengstuk van het gezin: een aanvullende opvoedingssituatie. Goede samenwerking en overleg met de ouders zijn voor de leidsters van onze peuteropvang daarom van groot belang.

Bij aankomst op de peuteropvang wordt de leidster belangrijk voor de peuter en zijn/haar ouders/verzorgers. Buiten het uitwisselen van de nodige gegevens, geven de ouders in goed vertrouwen een deel van de opvoeding uit handen. Door de passende, kindvriendelijke omgeving en de deskundige begeleiding is het mogelijk mee te helpen aan een harmonieuze ontwikkeling van uw peuter.

Belangrijke veranderingen in de huiselijke omstandigheden, bijv. geboorte, ziekte, echtscheiding etc., kunnen in vertrouwen aan de leidsters verteld worden. Het kind kan in zo’n periode namelijk ook heel anders reageren!

Vragen over de (op)voeding van uw kind of het gedrag van uw peuter kunt u bespreken met de leidster. Een aantal keer per jaar (en indien nodig vaker) is er contact met de wijkverpleegkundige  van het consultatiebureau (Ineke v. d. Ende).

Het is  belangrijk dat uw kind met plezier naar de peuteropvang gaat, maar ook dat u als ouder uw kind met een gerust hart achterlaat. Zo wordt de peuterspeeltijd van uw kind voor  beiden een plezierige tijd!

Gebruik meldcode

Het kan gebeuren dat er in uw gezin omstandigheden zijn die het moeilijk maken om uw kind op te voeden of er gebeuren dingen die niet goed zijn voor de ontwikkeling van uw kind. Als leidsters willen we graag meedenken om hiervoor een oplossing te zoeken. Tegelijk zijn we ook verplicht om bij te grote dreiging hiervan melding te doen bij de juiste instanties. We hebben allemaal een training gevolgd ter preventie van kindermishandeling en werken volgens de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. U kunt hier altijd vragen over stellen.

Klachten
Iedere dag doen we er alles aan om u en uw kind de allerbeste opvang te bieden. Toch kan het zijn dat u hierover opmerkingen of klachten heeft. U kunt hiervoor altijd terecht bij de leidsters. Is uw klacht na dit gesprek niet naar tevredenheid opgelost, wilt u liever niet met de betrokken medewerk(st)er in gesprek gaan of gaat de klacht over de organisatie dan kunt u een stapje verder. U kunt hiervoor terecht bij het kantoor van Simba via info@kdvsimba.nl of met telefoonnummer 0174243104. Mocht u intern geen bevredigende oplossing vinden voor het probleem dan kunt u een beroep doen op de Geschillencommissie. https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl
   Contact
Peuteropvang De Kabouters
update 12-1-2017
Waar is de ingang?