Welkom    |   Algemene informatie   |   Dag indeling    |    Bijzonderheden    |    Inschrijving en kosten    |    Contact    |    Documenten   |   Foto's

Binnenkomen

Wanneer de kinderen binnenkomen, mogen ze vrij spelen met wat ze willen. Dat kan van alles zijn: in de poppenhoek, met de auto’s, puzzelen, kleuren, etc. Dit mag in de stamgroep maar meestal ook op de gang. Het kind mag vrij blijven spelen, zonder de vrijheid van de anderen aan te tasten. Ieder kind moet zich naar eigen tempo kunnen ontwikkelen. De leidsters wijzen op de prestaties van het kind: ze zijn bewust bezig met het leren spelen met elkaar en het leren luisteren naar elkaar! Zij vertellen aan de kinderen dat het speelgoed van iedereen is en dat het fijn is om samen te spelen.

Afscheid nemen

Maak van het afscheid nemen een vast ritueel. Maak bijvoorbeeld samen een puzzeltje, dan een knuffel, kus en zwaaien. Probeer iets te vinden, waar het kind en u zich prettig bij voelen. Maak het afscheid niet te lang.

Rustpunt

In het midden van de ochtend of de middag is er een rustpunt. Van tevoren ruimen we gezamenlijk het speelgoed op. De stoeltjes worden in de kring gezet. De peuters krijgen limonade en een kaakje. Mag uw kind dit om een reden niet hebben, dan dient u zelf voor vervanging te zorgen. Tussendoor en erna worden spelletjes gedaan, liedjes gezongen, verhaaltjes gelezen of gepraat. Doel hiervan is elkaar te leren kennen en te luisteren naar elkaar.

Verschonen

Alle peuters worden verschoond of waar nodig op de wc geholpen. Is uw kind nog niet zindelijk? Wilt u dan een luier en billendoekjes meegeven in een rugzakje met de naam van uw kind erop. Liever geen luierbroekjes. Geeft u bij de zindelijkheidstraining een setje schone kleren mee. Wanneer uw kind eenmaal zindelijk is, hoeft dat niet meer. Bij een ”ongelukje” hebben we zelf reservekleding in huis. Geeft u wel de kleding gewassen weer aan ons terug.

Knutselen/buiten spelen

Meestal gaan de kinderen knutselen: plakken, verven, kleien, kleuren met krijt, met kleurpotloden of met wasco. Daarna is het tijd om buiten in de tuin te spelen; in de zandbak bij mooi weer of op de speeltoestellen, fietsjes en tractoren. Bij slecht weer spelen ze kring-, gezelschaps-, of gymspelletjes of gaan we gezellig kleien aan tafel.

De buitenspeelplaats is afgesloten en voorzien van een hoog hek. De kinderen spelen alleen buiten als er een leidster bij is.

Ophalen

De ouder/verzorger laat bij het ophalen de leidster even weten dat hij/zij het kind meeneemt. Indien iemand anders het kind komt halen, moet dit van tevoren bij de leidster bekend zijn.

   Dag indeling
Peuteropvang De Kabouters
update 30-11-2015