Welkom    |   Algemene informatie   |   Dag indeling    |    Bijzonderheden    |    Inschrijving en kosten    |    Contact    |    Documenten   |   Foto's

Uurtarieven 2018
Onderstaande tarieven gelden van januari 2019 t/m december 2019 en zijn berekend op basis van 40 schoolweken. Dit wordt omgerekend naar 11 incassomaanden (in augustus vindt geen incasso plaats). De incasso vindt plaats rond de 1e werkdag van de maand.
In onderstaand overzicht vindt u de nieuwe tarieven per januari 2019.


Peuteropvang. (Als beide ouders werken of één-ouder gezin waarbij de ouder werkt).
Uurprijs € 8,00
*bruto kosten; hierover kunt u Kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst  indien beide ouders werken (of één-ouder gezin waarbij de ouder werkt). De kinderopvangtoeslag wordt in 2019 geïndexeerd. Dat betekent dat ouders,  vergeleken met 2018, per uur iets meer kinderopvangtoeslag terug krijgen. De maximale vergoeding voor het uurtarief voor de Peuteropvang wordt 8,02 euro (was 7,45),  Kijk op www.toeslagen.nl voor meer informatie over kinderopvangtoeslag. 


Peuterspeelzaal. (Als één ouder of geen van de ouders werkt).
De ouderbijdrage is inkomensafhankelijk en onderverdeeld in zeven categorieën:
< € 18.849
€ 18.850 - € 28.981
€ 28.982 - € 39.880
€ 39.881 - € 54.242
€ 54.243 - € 77.970
€ 77.971 - € 108.044
> € 108.045
Wij vragen u hierbij een inkomensverklaring in te vullen.

*Voor gezinnen waarvan één of geen van de ouders werkt.
VVE. (Als één ouder of geen van de ouders werkt en uw kind heeft een VVE indicatie via het Consultatiebureau)Doorbetaling bij ziekte of vakantie  
Tijdens afwezigheid door ziekte of vakantie betaalt u de kosten voor opvang door; uw plaats blijft tenslotte gereserveerd.    Inschrijving en kosten
Peuteropvang De Kabouters
update 6-12-2019
Aantal dagdelen per week
       Kosten per maand*
1 ochtend
€ 109,10
1 middag
€ 101,82
                                           Kosten per maand*
Inkomens catogorie
Aantal dagdelen per week
< 18.849
18.850 tot 28.981
28.982 tot 39.880
39.881 tot 54.242
54.243 tot 77.970
77.971 tot 108.044
> €108,045
1 ochtend
€ 4,36
€5,45
€ 11,73
€ 18,27
€ 31,64
€ 53,73
€ 72,41
1 middag
€ 4,07
€ 5,09
€ 10,95
€ 17,05
€ 29,53
€ 50,15
€ 67,58
        Aantal dagdelen per week
               Ouderbijdrage
             Kosten per maand
1 dagdeel
€ 4,36
8,72
2 dagdelen
€ 4,36
8,72
3 dagdelen
€ 0,00
  8,72
4 dagdelen
€ 0,00
  8,72